dr hab. Paweł Garbacz

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • doktor habilitowany (od 2007-10-30)
  • doktor (od 1999-06-23)
  • magister (od 1997-06-24)