dr hab. Paweł Garbacz

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Ja

 

 

WYKSZTAŁCENIE

· 24.06.1997 magister filozofii  Katolicki  Uniwersytet Lubelski

· 23.06.1999 doktor nauk humanistycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski

· 30.10.2007 doktor habilitowany nauk humanistycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

 

ZATRUDNIENIE

· 1996 – 1997 stażysta Katolicki Uniwersytet Lubelski

· 1997 – 2001 asystent Katolicki Uniwersytet Lubelski

· 2001 – 2005 adiunkt Katolicki Uniwersytet Lubelski

· II 2005 – I 2006 ricercatore Laboratory for Applied Ontology, ISTC-CNR, Trydent (Włochy)

· II 2006 – X 2008 adiunkt Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

· VI 2006 – XII 2009 konsultant IT 42 Objects Ltd. (Londyn)

· X 2008 – dziś profesor nadzwyczajny Katolicki Uniwersytet LubelskiJana Pawła II

· 2009 – 2010 trener szkolenie Metodologia badań naukowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

· X 2011 - dziś adiunkt (umowa o dzieło) Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN

·2011 - 2013 ontolog Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

· II 2013 - dziś konsultant IT BORO Solutions (Londyn)

 

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

· II – IV 2001 staż w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)

· VI – VII 2004 Visiting Professor w Laboratory for Applied Ontology, ISTC-CNR, Trydent (Włochy)

· II 2005 – I 2006 stypendium Marie Curie Intra-European Fellowship (projekt: Formal Ontological Foundations for Information Systems), Laboratory for Applied Ontology, ISTC-CNR, Trydent (Włochy)

· 2010-2012 udział w projekcie EuJoint finansowanym w ramach VII Programu Ramowego  Unii Europejskiej w schemacie IRSES (nr ref. 247503)

· wykłady gościnne:

-23 IV 2001, University of Tilburg (Holandia)

-21-22 X 2002, LADSEB-CNR, Padwa (Włochy)

-2-3 VIII 2003, Laboratory for Applied Ontology, ISTC-CNR, Trydent (Włochy)

-31 IX 2003, Institute for Formal Ontology in Medical Information Sciences, Lipsk (Niemcy)

-20 I 2007, University of Eindhoven (Holandia)

-24 IX 2008, Universita di Padova (Włochy)

-9 X 2008, Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology – Hellas, Heraklion (Grecja)

-22 VII 2010, The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, Osaka (Japonia)

 

 

KRAJOWE GRANTY I STYPENDIA

· 2001, 2002 stypendium dla młodych naukowców (obecnie program START) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

· 2002, 2006 stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

· 2009-2011 grant Ontologie poza granicami filozofii. Badania metaontologiczne u podstaw informatyki MNiSW nr N N101 150037

· 2011-2013 grant Artefakty i podobieństwo rodzinne NCN 2011/01/B/HS1/01927

· 2011-2013 grant Ontologia metafizyki NCN 2012/07/B/HS1/01938

 

 

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

· ćwiczenia z logiki dla studentów filozofii (również w języku angielskim), prawa, matematyki, informatyki, architektury krajobrazu

· wykłady z logiki dla studentów matematyki, informatyki, architektury krajobrazu, ochrony środowiska, psychologii, pedagogiki, socjologii

· wykłady z logiki dla studentów filozofii (również w języku angielskim)

· wykłady z teorii nauki dla studentów pedagogiki i socjologii

· ćwiczenia z teorii mnogości dla studentów filozofii (również w języku angielskim)

· wykład z teorii mnogości dla studentów filozofii (również w języku angielskim)

· wykład z historii logiki dla studentów filozofii

· kurs metodologii prowadzenia badań naukowych (dla młodszych pracowników naukowych WSIiZ w Rzeszowie)

· prowadzenie zajęć Formal Ontologies for Engineering  w ramach XXIII European Summer School in Logic, Language and Information, Lubljana (Słowenia) 8-12 VIII 2011

 

 

PUBLIKACJE

Książki:

1. Logika zdań – jedna czy wiele, RW KUL, Lublin 2000

2. Logika i artefakty, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006

3. Ontologie poza ontologią, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

 

Artykuły z dziedziny informatyki i sztucznej inteligencji:

1. The four dimensions of artifacts, [w:] Principles of Knowledge Representation and Reasoning: Proceedings of the Ninth International Conference (KR2004), Whistler, Canada, June 2-5, 2004, s. 289-299

2. Towards a standard taxonomy of artifact functions, [w:] B. Madsen, H. Thomsen (red.), Terminology and Content Development, Copenhagen 2005, s. 251-264

3. Towards a standard taxonomy of artifact functions, Applied Ontology 1(2005/2006) 221-236

4. An Outline of a Formal Ontology of Genres, [w:] J. Lang i in., Knowledge Science, Engineering and Management, First International Conference, KSEM 2006, LNCS 4092, s. 151-163

5. The Instrumental Stit: A Study of Action and Instrument, [w:] B. Brandon, C. Fellbaum (red.), Formal Ontology in Information Systems, IOS Press, Baltimore 2006, s. 167-178

6. S. Borgo, M. Carrara, P. Vermaas, P. Garbacz, Behaviour of a Technical Device: An Ontological Perspective in Engineering, [w:] B. Brandon, C. Fellbaum (red.), Formal Ontology in Information Systems, IOS Press, Baltimore 2006, s. 214-225

7. S. Borgo, M. Carrara. P. Garbacz, P. Vermaas, A Formal Ontological Perspective on Behaviors and Functions of Technical Artifacts, Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing 23(2009) 3-21

8. Borgo, M. Carrara, P. Garbacz, P. E. Vermaas, Towards the Ontological Representation of Functional Basis in DOLCE, [w:] M. Okada i B. Smith (red.) Interdisciplinary Ontology: Proceedings of the Second Interdisciplinary Ontology Meeting, February 28th-March 1st, 2009, Tokyo, Vol. 2, Keio University Press, Keio 2009, s. 3-16

9. P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Beyond Public Announcement Logic, An Alternative Approach to some AI Puzzles, [w:]: B. Mertsching, M. Hund, Z. Aziz (red.): KI 2009: Advances in Artificial Intelligence, 32nd Annual German Conference on AI, Paderborn, Germany, September 15-18, 2009. Proceedings, LNAI 5803, s. 379–386

10. P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Do you still want to vote for your favourite politician? Ask Ontobella!, [w:] R. Ferrario, A. Oltramari (red.), Formal Ontology Meets Industry, IOS Press, Amsterdam 2009, s. 102-113

11. P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, A formal model for epistemic interactions, [w:] Ngoc Thanh Nguyen i in. (red.) Challenges in Computational Collective Intelligence, Berlin 2009, s. 205-216

12. P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Inżynieryjna ontologia przekonań Ontobella, [w:] A. Grzech i in., Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, EXIT, Warszawa 2009, s. 301-314

13. P. Garbacz, R. Trypuz, B. Szady, P. Kulicki, P. Gradzki, M. Lechniak, [w:] A. Galton and R. Mizoguchi (red.), Towards a formal ontology for history of church administration, Formal Ontology in Information Systems, IOS Press, Amsterdam 2010, s. 345-358

14. S. Borgo, M. Carrara. P. Garbacz, P. Vermaas, Formalizations of functions within the DOLCE ontology, Proceedings of TMCE 2010 Symposium, April 12-16, 2010, Ancona, Italy, I. Horvath, F. Mandorli and Z. Rusak (red.), s. 113-126

15. M. Kacprzak, P. Kulicki, R. Trypuz, K. Budzynska, P. Garbacz, M. Lechniak, P. Rembelski, Using Perseus System for Modelling Epistemic Interactions, [w:] P. Jedrzejowicz i in. (red.), KES-AMSTA 2010, LNAI 6070, s. 315–324

16. Metody sztucznej inteligencji w reprezentacji wiedzy prawniczej, Studia Prawnicze KUL 40(2010) 23-52

17. P. Kulicki, R. Trypuz, P. Garbacz, M. Lechniak, Epistemic capacities, incompatible information and incomplete beliefs, LogKCA-10 Proceedings of the Second ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge, Communication, and Action, Donostia 2010, s. 267-285

18. P. Garbacz, R. Trypuz, A Metaontology for Ontological Engineering. A Philosophers’ Perspective, [w:] V. Dignum, P. Vermaas (red.), Formal Ontologies Meet Industry, IOS Press, Amsterdam 2011, s. 16-27

19. S. Borgo, M. Franssen, P. Garbacz, Y. Kitamura, R. Mizoguchi, P. Vermaas, Technical Artifact: An Integrated Perspective, [w:] V. Dignum, P. Vermaas (red.), Formal Ontologies Meet Industry, IOS Press, Amsterdam 2011, s. 3-15

20. M. Carrara, P. Garbacz, P. Vermaas, If engineering function is a family resemblance concept: assessing three formalization strategies, Applied Ontology 6(2011) 141-163

21. M. Kacprzak, P.  Kulicki, R. Trypuz, K. Budzynska, P. Garbacz, M. Lechniak, P. Rembelski, Using the Perseus System for Modelling Epistemic Interactions, Transactions on CCI V, LNCS 6910, Springer, Berlin 2011, s. 106–123

22. S. Borgo, M. Carrara, P. Garbacz, P. Vermaas, A Formalization Of Functions As Operations On Flows, Journal of Computing and Information Science in Engineering 11(2011) 031007

23. P. Garbacz, S. Borgo, M. Carrara, , P. Vermaas, Two Ontology-Driven Formalisa-tions of Functions and Their Comparison, Journal of Engineering Design 22(2011) 733-764

24. C. Partridge, M. Lambert, A. Mitchell, A. Lonergan, P. Garbacz, A Novel Ontological Approach to Semantic Interoperability between Legacy Air Defense Command and Control Systems, International Journal of Intelligent Defence Support Systems 4(2011) 232-262

25. Architektura informacji w nauce, [w:] P. Kawalec, R. Wodzisz, P. Lipski, Podstawy naukoznawstwa, t. 2, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2011, s. 97-125

26. Does your ontology make a (sense) difference?, Formal Ontology in Information Systems, (red.) M. Donnelly, G. Guizzardi, IOS Press, Amsterdam 2012, s. 177-190

27. P. Garbacz, P. Kulicki, R. Trypuz, A Formal Ontology Of Knowing And Knowledge, Knowledge Management Research & Practice 10(2012) 206–226

28. P. Garbacz, R. Trypuz, A metaontology for applied ontology, Applied Ontology 8(2013) 1-30

 

Artykuły z dziedziny filozofii:

1. Łukasiewicz semper reformandus, Ruch Filozoficzny 57(2000) 31-35

2. Uwagi o genezie współczesnej logiki modalnej, Roczniki Filozoficzne 48(2000) 169-194

3. W stronę Łukasiewicza, Filozofia Nauki, 29(2000) 73-83

4. Co to jest kryterium identyczności?, Roczniki Filozoficzne 51(2003) 53-66

5. O wymieraniu możliwości, Diametros 6(2005) 255-264 (http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam6garbacz.pdf)

6. An Attempt At the Reconstruction of System Z And Its Philosophical Foundations, Studies in Logic and Theory of Knowledge 5(2002) 89-103

7. Philosophical Motivations of Jan Lukasiewicz’s Three-Valued Logic, Studies in Logic and Theory of Knowledge 5(2002) 67-87

8. What is a level of a criterion of identity?, Metaphysics 3(2002) 113-124

9. Begging the question as a formal fallacy, Logique et Analyse 170-171(2002) 81-100

10. Logics of relative identity, Notre Dame Journal of Formal Logic 41(2002) 27-50

11. Relatywna identyczność i nieodróżnialność, Filozofia Nauki 39-40(2002) 53-64

12. Subsumption and relative identity, Axiomathes 14(2004) 341-360

13. A first-order theory of functional parthood, Journal of Philosophical Logic 36(2007) 309-337

14. R. Trypuz, P. Garbacz, Bity i byty. O pewnym mało znanym zastosowaniu ontologii, Filozofia Nauki 59(2007) 121-140

15. Powieści, sztandary i gaźniki. Od filozofii literatury do filozofii technologii, Kwartalnik Filozoficzny 34(2008) 133-140

16. O warunkach formalizacji ontologii stanów rzeczy, Roczniki Filozoficzne 56(2008) 61-83

17. P. Vermaas, P. Garbacz, Functional Decomposition and Mereology in Engineering, [w:] A. W. M. Meijers (red.) Handbook Philosophy of Technology and Engineering Sciences, Elsevier, Amsterdam 2009, s. 236-271

18. P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Tadeusza Czeżowskiego koncepcja przekonań a filozoficzne podstawy inżynieryjnej ontologii przekonań, „Ruch Filozoficzny“ 66(2009) 709-724

19. What is an artefact design?, Techne 13(2009) 137-149

20. O pocieszeniu, jakie dają stany rzeczy, [w:] A. Biłat (red.), Aporie ontologii sytuacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 157-175

21. Paweł Garbacz, Piotr Kulicki, Marek Lechniak, Robert Trypuz, Ontologia w w rozwiązywaniu zadań, Dialogikon XV(2010) s. 63-85

22. Teleologia serc i pomp, [w:] Z. Wróblewski, Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 123-143

23. P. Garbacz, Zagadnienie istnienia artefaktów. Głos w dyskusji, Filozofia Nauki 71(2010) 121-134

24. Uogólniona opozycja monizm-pluralizm, Roczniki Filozoficzne 59(2011) 91-102

25. What can an armchair philosopher do for a “dirty-hands” engineer?, Axiomathes, 22(2012) 385–401

26. P. Vermaas, M. Carrara, S. Borgo, P. Garbacz, The design stance and its artifacts, Synthese 190(2013) 1131-1152

27. PROVER9’S Simplification Explained Away, Australasian Journal of Philosophy 90(2012) 585-592

28. Artefacts and Family Resemblance, Review of Philosophy and Psychology 4 (3) 419-447

 

 Konferencje

[nieopublikowane wystąpienia]

· 19 VI 2002, On epistemological criteria of identity, Fourth European Congress of Analytical Philosophy, Lund (Sweden)

· 1 VIII 2003 Monadic Logics Of Relative Identity, Twelfth Congress of Logic, Methodology, and Philosophy Of Science, Oviedo (Spain)

· 4 IX 2004 What is an artifact design?, Artefacts in Philosophy, Delft (Holland)

· 25 V2005, Identity and artifacts, Identity: Ontological Perspectives, Amsterdam (Holland)

· 10 VI 2005, Towards a standard taxonomy of artifact functions, Formal Ontology Meets Industry, Verona (Italy)

· 13 IX 2006, A formal model of functional decomposition, ASME 18th Design Theory and Methodology Conference, Philadelphia (USA)

· 25 IX 2006, To pump blood and to transfer torque: functions in biology and engineering Comparative Philosophy Of Technical Artifacts And Biological Organisms, 15th Altenberg Workshop in Theoretical Biology, Altenberg (Austria)

· 23 VIII 2008, Engineering Functional Decompositions and Mereology, Sixth European Congress of Analytical Philosophy, Kraków (Poland) – z P. Vermaas

· 16 IX 2008, ISO 15926 - ontologia(?) skonstruowana na platformie wiertniczej, VIII Polski Zjazd Filozoficzny

· 9 VII 2009, The intentionalist design stance and its objects, Biennial Meeting of the Society for Philosophy and Technology, July 7-10, 2009, Enschede (Holland) - z S. Borgo, M. Carrara,  P. E. Vermaas