mgr Karolina Sieńko-Flis

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Języków Obcych
Studium Języków Obcych

Stanowisko: Asystent

mgr Karolina Sieńko-Flis
asystent - Studium Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: karolina.sienko-flis_anti_spam@kul.pl