Ks. dr hab. Rafał Charzyński

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii w Polsce

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Antropoteistyczna podstawa etyki Trentowskiego

2019


Hasło encyklopedyczne

 • Cygan Jerzy
 • Towarzystwo Przyjaciół KUL
 • Wciórka Ludwik
 • Wilkanowicz Stefan
 • Seminaria Historyków Filozofii Polskiej

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Pamiętając o ks. prof. Józefie Pastuszce
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Przedmowa

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Artykuły, recenzje, teoria prawa / Czesław Martyniak

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Antropoteistyczne podstawy pedagogiki narodowej Trentowskiego
 • Między filozofią a religią. Apologetyka w polskiej neoscholastyce początku XX stulecia

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Komisja Habilitacyjna

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Problem polemiczno - apologetycznego charakteru neoscholastyki polskiej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Franciszka Gabryla krytyka katolickiego romantyzmu
  [w:] Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Artykuł w czasopiśmie

 • Filozofia na uczelniach katolickich: Metafizyka i filozofia Boga. Lublin KUL 18 maja 2015
  [w:] Roczniki Filozoficzne

2015


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Gilsonowski realizm
  [w:] Cywilizacja

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Spór o scholastyke

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Filozofia chrześcijańska a chrześcijański światopogląd według ks. Piotra Chojnackiego
 • Listen to the text - on translation strategies in two historical Italian Psalters
  [Strategie translacji w dwu włoskich historycznych tlumaczeniach Psałterza]

Hasło encyklopedyczne

 • Znaniecki Florian
 • Znamierowski Czeslaw
 • Watrenberg Mścisław
 • Weryho Władysław
 • Wais Kazimierz

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Franciszka Gabryla krytyka katolickiego romantyzmu

Udział w festiwalu nauki

 • Filozofia bez barier

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ksiądz Idzi Radziszewski jako filozof

Hasło encyklopedyczne

 • Straszewski Maurycy
 • Trentowski Bronisław

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Polski wklad w teorie polityki i cywilizacji
  [w:] Cywilizacja

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Filozofia chrześcijańska a chrześcijański światopogląd według ks. Piotra Chojnackiego

2012


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Światopoglądowe odniesienia Filozofii Polskiej IV Seminarium Historykow Filozofii Polskiej KUL, Lublin, 16 - 17 IX 2010
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Dwuglos historii filozofii polskiej w kwestii autonomii tomizmu

Hasło encyklopedyczne

 • Sawicki Franciszek
 • Rudniański Stefan
 • Rutkiewicz Bohdan

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Niepowtarzalnosc i wartosc osoby w personalistycznym tomizmie

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Ks. Idzi Radziszewski jako filozof
 • Gilson i realizm

Udział w festiwalu nauki

 • IX Lubelski Festiwal Nauki

2011


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Prawa człowieka jako ochrona fundamentalnych wartości w ujęciu F. J. Mazurka
  [w:] Studia z Filozofii Polskiej

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Neotomistyczne ujecie prawa naturalnego jako podstawa praw człowieka

Hasło encyklopedyczne

 • Szewczyk Jan
 • Pawlicki Stefan
 • Bronikowski Antoni
 • Pajak Franciszek
 • Ostrowski Jozafat Boleslaw
 • Levittoux Henryk Jozef Piotr
 • Danielewicz Konstanty

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Swiatopogladowe odniesienia Filozofii Polskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Prawa czlowieka jako ochrona fundamentalnych wartosci w ujeciu F. J. Mazurka

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Neoscholastyczna filozofia dziejow Stefana Swiezawskiego
 • Dwuglos historii filozofii polskiej w kwestii autonomii tomizmu

2010


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Europejskie inspiracje filozofii prawa Czesława Martyniaka
  [w:] Studia z Filozofii Polskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Neotomistyczne ujecie prawa naturalnego jako podstawa praw czlowieka

Organizacja konferencji krajowej

 • IV Seminarium Historii Filozofii Polskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Swiatopogladowe odniesienia neoscholastyki w ujeciu ks. Idziego Radziszewskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Stanowisko Kosciola Katolickiego - transplantologia w aspekcie moralnym
 • Transplantologia w nauczaniu Kosciola Katolickiego

2009


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Europejskie inspiracje filozofii prawa Czeslawa Martyniaka (1906 - 1939)

2006


Hasło encyklopedyczne

 • Dylemat

Hasło słownikowe

 • Czesław Martyniak (1906 - 1939)

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Czeslaw Martyniak, Dziela

2005


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Relacja prawa naturalnego do stanowionego według Czesława Martyniaka
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół

1996


Hasło słownikowe

 • Czeslaw Martyniak (1906 - 1939)