Katarzyna Braun

dr Katarzyna Braun

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Katarzyna Braun
adiunkt - Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.braun_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7508-7719