dr Marcin Czakon

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Logiki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Mathematical Structuralism and Purely Formal Theory
    [w:] Analele Universitatii din Craiova, Seria Filozofie

Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Siła i słabość logik modalnych - recenzja pracy zbiorowej ''Jedność i wielość logik modalnych'' w redakcji M. Tkaczyka.
    [w:] Filozofia Nauki

2019


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

  • (1/6-20-19-03-2-9954) Badania podstaw strukturalistycznej interpretacji teorii mnogości jako bazowej teorii dla matematyki

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Kurs logiki