dr Marcin Czakon

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Logiki

Stanowisko: Asystent

Marcin Czakon
marcinczakon@kul.pl
Department of Logic (GG-373)
Faculty of Philosophy KUL

Marcin Czakon (Phd) is research assistant at The John Paul II Catholic University of Lublin (KUL). He was got his MA and PhD in philosophy from the Catholic University of Lublin. He is also an economy graduate. He was studied at KU Leuven (Belgium).

His research focuses on the philosophical logic, metalogic, intersection of metaphysics and formal sciences, the philosophy of mathematics and methodology of sciences as well.

 

 

<--------------->

 

od 1-10-2018

Asystent w Katedrze Logiki KUL

2012-2018

Studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku filozofia, dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii z wyróżnieniem na podstawie dysertacji: Teza strukturalizmu w filozofii matematyki (promotor: o. prof. Marcin Tkaczyk, recenzenci: prof. Tomasz Jarmużek, prof. Marek Lechniak).

2010-2012

Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne II-go stopnia, dyplom magistra filozofii z oceną bardzo dobrą na podstawie pracy: Metody konstruowania logik niemonotonicznych w ujęciu Davida Makinsona (promotor: o. prof. Marcin Tkaczyk, recenzent: prof. Marek Lechniak).

2011-2012

Studia w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii na kierunku filozofia w ramach programu LLP-Erasmus, 1 semestr.

2007-2011

Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne I-go stopnia, dyplom licencjata ekonomii z oceną bardzo dobrą na podstawie pracy: Problem konkurencyjności rynku siły roboczej a model płacy wydajnościowej Shapiro-Stiglitza (promotor: dr Jerzy Michałowski).

2007-2010

Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne I-go stopnia, dyplom licencjata filozofii z oceną bardzo dobrą na podstawie pracy: Kryterium racjonalności dla logiki decyzji w ujęciu Klemensa Szaniawskiego (promotor: o. prof. Marcin Tkaczyk, recenzent: prof. Stanisław Kiczuk).