Special pedagogy (ćwiczenia) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:dr Aleksandra Borowicz
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Pedagogiki
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski
Course objective
Prerequisites
Learning outcomes
Teaching method
Course content description
Classifying hearing damages, types and reasons of hearing impairment, aural education of a child with hearing impairment; methods and means of communication of a child with hearing impairment.
Classifying sight damages, psychosocial results of the loss or damage to sight analyzer, development possibilities of cognitive processes in family, learning everyday life activities
Diagnostic criteria for Mental Retardation. Psychopedagogical aspects of mental retardation -concept, classification, causes, consequences. Evolution of the definition of Mental Retardation. Criteria for selecting people with special needs to schools and educational institutions, consequences of errors in diagnosis. Planning and possibilities of rehabilitation. Autism - diagnostic criteria for autism. The chronically ill - causes, psychopedagogical consequences. Problems of the sick child, psychopedagogical aspects of hospitalization, parents\\\\\\\' difficulties. Methods of therapy of sick children and sick adults. Psychopedagogical aspects of motion problems, classification; special educational, social needs of people with motion problems.
Forms of assessment
Required reading list
Bobkowicz- Lewartowska L. (2000). Autyzm dziecięcy- zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza \\\\\\\"Impuls.
Bogdanowicz M. (1991). Psychologia kliniczna dziecka wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Delacato D.(1995).Dziwne, niepojęte autystyczne dziecko. Warszawa: Fundacja Synapsis.

Dykcik W. (2001). Pedagogika specjalna. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe.
Kuczyńska - Kwapisz J. (2002). Materiały informacyjne dla rodziców dziecka zaburzeniami widzenia\\\\\\\". Rewalidacja, s. 80-83.
Kuczyńska - Kwapisz J. (2004). Dzieci niewidome i słabowidzące. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
Kosek - Nikita B., Raś D. (2000.) Kontakty z \\\\\\\"Innymi\\\\\\\" Jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji, 103-115. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Krakowiak K. (2003). O wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krakowiak, K. A. Multan -Dziurda ( 2006).\\\\\\\"Nie głos ale słowo \\\\\\\": przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Krakowiak K. (2006). Studia i szkice w wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Majewski T. (2002) Dzieci niewidome i słabowidzące. [W:] W. Dykcik, Dykcie. Szychowiak (red), Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce Pedagogiki Specjalnej, 233-248. Poznań : Wydawnictwo Naukowe.
Mazanek E. (1998). Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Loska M. (2005). Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Obuchowska I. (1999). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Olechnowicz H. (2004). Wokół autyzmu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Wach M. (2007).Każdy ma swoje Kilimandżaro. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Field of study: Pedagogy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year I - Semester 2
Number of ECTS credits: 0
Form of assessment: Grade