Ks. dr Marek Kumór

Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej
Katedra Bioetyki Teologicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr