Ks. dr hab. Marcin Kowalski (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Marcin Kowalski prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marcin.kowalski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8732-6868