Ks. mgr Michał Czelny

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Wyznaniowego

Stanowisko: Asystent

Ks. mgr Michał Czelny
asystent - Katedra Prawa Wyznaniowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: michal.czelny_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1420-4090