prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Teorii Poznania

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
profesor - Katedra Teorii Poznania
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jacek.wojtysiak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4276-8483