dr Jerzy Michałowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Gospodarczej

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr