dr Jerzy Michałowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Polityki Gospodarczej

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr