dr Wiesław Główczyński

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2015

Prace magisterskie
 • Własność Jegorowa w algebrach Boole'a
 • Topologia ciągowa w algebrach Boole'a
 • Miary wektorowe
 • Ciągłe funkcjonały na kratach
 • Twierdzenie Vitali-Hahna-Saksa dla miar o wartościach w grupach topologicznych

2012

Prace licencjackie
 • Słabe formy zupełności algebr Boole'a
 • Regularne podalgebry algebry Boole'a
 • Algebra Cantora
 • Atomowe i bezatomowe algebry Boole'a
 • Twierdzenie Dilworth'a o antyłańcuchach
 • Zbiory dobrze uporządkowane i dobrze ufundowane
 • Dopełnienia rozłączne w algebrach Boole'a

2011

Prace licencjackie
 • Zbiory skierowane i przykłady ich zastosowania
 • Kombinatoryczne własności algebry potęgowej P(X)
 • Lemat Kuratowskiego - Zorna i jego wybrane zastosowania algebraiczne

2010

Prace magisterskie
 • Bazy przestrzeni metryzowalnych
 • Przykładowe zastosowania kombinatoryki nieskończonej w topologii
 • Różne rodzaje zwartości
 • Topologia na zbiorach częściowo uporządkowanych
 • Aksjomaty oddzielania

2009

Prace magisterskie
 • Gęste podzbiory algebr Boole'a
 • Kombinatoryczne własności algebr Boole'a
 • Rozszerzenia homomorfizmów algebr Boole'a
 • Miary skończone addytywne na algebrach Boole'a
 • Ilorazowe algebry Boole'a
 • Podalgebry algebry Boole'a

2008

Prace magisterskie
 • Metryzowalność a dziedziczenie własności topologicznych na podprzestrzenie
 • Ciała uporządkowane
 • Przestrzenie topologiczne spełniające pierwszy aksjomat przeliczalności
 • Przestrzenie lokalnie zwarte
 • Produkt dowolnej rodziny przestrzeni metryzowalnych
 • Grupy polskie
 • Ciała topologiczne

2007

Prace magisterskie
 • Uzupełnienia ciała liczb wymiernych
 • Metryzowalne przestrzenie funkcji rzeczywistych
 • Potęgowanie liczb kardynalnych
 • Metryzowalne przestrzenie Baire'a
 • Zbiory borelowskie w przestrzeniach metrycznych ośrodkowych

2006

Prace magisterskie
 • Przedłużanie przekształceń ciągłych
 • Przestrzenie metryczne zerowymiarowe
 • Grupy topologiczne
 • Funkcja liftingu w przestrzeni miarowej
 • Różne rodzaje niespójności
 • Krzywe płaskie

2005

Prace licencjackie
 • Zastosowanie pierścieni Zm do rozwiązywania równań w liczbach calkowitych
 • Wolne skończone algebry Boole'a
Prace magisterskie
 • Przestrzenie uniwersalne
 • Wymiar przestrzeni topologicznych
 • Przestrzenie polskie
 • Grupa podstawowa

2004

Prace licencjackie
 • Funkcja liftingu w przestrzeni miarowej
Prace magisterskie
 • Teoriomnogościowe aspekty problemu rozszerzania miary Lebesgue'a
 • Prosta rzeczywista - charakteryzacja algebraiczna, topologiczna i porządkowa
 • Przestrzenie jednorodne
 • Funkcje kardynalne w teorii miarowych algebr Boole`a
 • Metryzowalność przestrzeni topologicznych
 • Mierzalność a własność Baire`a - podobieństwa i różnice
 • Wybrane konsekwencje pewnika wyboru w topologii
 • Wybrane konsekwencje aksjomatu Martina
 • Wybrane konsekwencje Hipotezy Continnum
 • Przestrzenie ciągowe
 • Ośrodkowość a własność przeliczalnych łańcuchów w przestrzeniach topologicznych
 • Topologiczne odpowiedniki kombinatorycznych własności algebr Boole`a

2003

Prace licencjackie
 • Matematyczne podstawy ubezpieczeń na życie
 • Renty z różnym od okresu oprocentowania okresem płatności rat renty
 • Metody amortyzacji środków trwałych
 • Podstawowe modele rent i numeryczne wyznaczanie parametrów z nimi związanych
 • Miary oprocentowania depozytów i numeryczne wyznaczanie parametrów z nimi związanych
 • Schematy spłaty zadłużenia
Prace magisterskie
 • Pomiary Maharam na zupełnych algebrach Boole'a.
 • Zbiory elementów rozłącznych i niezależnych w algebrach Boole'a.
 • Algebry miarowe.
 • Twierdzenie Banacha o kategorii i jego miarowe odpowiedniki.
 • Algebry Boole'a w logice
 • Reprezentacje algebr Boole'a.