dr Wiesław Główczyński

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Teorii Prawdopodobieństwa

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr