dr Luc Reydams

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr