dr Marcin Burzec

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Letni 2021/2022

WTOREK