Katarzyna Maniowska

dr Katarzyna Maniowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr