dr Anna Karczewska

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Logiki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr