Ks. dr Bartłomiej Krzos

Wydział Teologii - Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Katedra Katechetyki Szczegółowej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr