Tomasz Łach

dr Tomasz Łach

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metodologii Nauk

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Tomasz Łach
Adiunkt - Katedra Metodologii Nauk
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.lach_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9122-1890