Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny

Stanowisko: Asystent

dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Asystent - Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: sylwia.gwiazdowska-stanczak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4664-881X