Karolina Komsta-Tokarzewska

dr Karolina Komsta-Tokarzewska

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Nauk o Rodzinie

Stanowisko: Asystent

dr Karolina Komsta-Tokarzewska
asystent - Katedra Nauk o Rodzinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: karolina.komsta-tokarzewska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6315-3990