dr hab. Anna Kosińska

Szkoła Doktorska KUL - Szkoła Doktorska KUL
Szkoła Doktorska KUL


dr hab. Anna Kosińska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.kosinska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0915-874X