dr hab. Jacek Wołoszyn

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Jacek Wołoszyn
adiunkt - Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jacek.woloszyn_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5563-8074