prof. dr hab. Wiesław Bar

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Profesor zwyczajny

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIĘCEŃ:

 

 

"Prawo Kanoniczne" 54(2011), nr 3-4, s. 31-145:

 

http://prawokanoniczne.uksw.edu.pl/sites/default/files/Teksty/Numery/54-3-4-2011.pdf

 

 

oraz art. bpa Artura Mizińskiego:

 

czasopisma/tn.kul.pl/index.php/rnp/article/viewFile/2561/2669

 

 

ZARYS PRAWA KANONICZNEGO: ćwiczenia (gr. 13 i 14)

 

S. Kasprzak, Teologiczny charakter prawa kanonicznego i jego porządkująca rola w społeczności Kościoła:

link: czasopisma/tn.kul.pl/index.php/rnp/article/viewFile/2173/2281

 

P. Kroczek, Czy system prawa kanonicznego może być wzorcem dla systemu prawnego federacji państw?

link: czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/pk/article/view/1147/1130