dr Grzegorz Krawczyk

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Katedra Kształtowania Przestrzeni

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr