dr Grzegorz Krawczyk

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr