dr hab. Elżbieta Stefaniak

Wydział Medyczny - Instytut Nauk Biologicznych
Katedra Chemii

Stanowisko: adiunkt

dr hab. Elżbieta Stefaniak
adiunkt - Katedra Chemii
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: elzbieta.stefaniak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4567-8224