mgr Michał Hałasa

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Handlowego

Stanowisko: Asystent

Konsultacje - Semestr Letni 2022/2023

PONIEDZIAŁEK