mgr Michał Hałasa

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Handlowego

Stanowisko: Asystent


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Economic Interests of the State and Principles of Corporate Supervision over Companies with State Treasury Shareholding in Poland
    [ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA ]
    [w:] Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична