dr Krzysztof Bednarz

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Instytucji i Rynków Finansowych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr