Ks. dr hab. Marian Pokrywka

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Ks. dr hab. Marian Pokrywka
adiunkt - Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marian.pokrywka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8805-6441