Wiesław Przygoda

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Profesor

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
profesor - Katedra Teologii Pastoralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: wieslaw.przygoda_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2430-719X