dr hab. Krzysztof Mielcarek (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Konsultacje - Semestr Letni 2018/2019

Brak danych!