dr hab. Krzysztof Mielcarek (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Konsultacje - Semestr Zimowy 2019/2020

Brak danych!