Mirosław Kalinowski

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Nauk o Rodzinie

Stanowisko: Profesor

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Rektor
profesor - Katedra Nauk o Rodzinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

ORCID: 0000-0002-4611-3380