dr hab. Beata Jakimiuk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Psychopedagogiki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
DMMIII-26 08:20 - 09:10 T Konsultacje konsultacje
DMMIII-26 09:10 - 10:50 T Andragogika (grupa 1) konwersatorium
DMMIII-26 10:50 - 12:30 T Andragogika (grupa 2) konwersatorium
DMMIII-109 12:30 - 14:10 T Projektowanie rozwoju zawodowego
Od: 2019-02-25 do 2019-04-08
wykład
WTOREK
DMMIII-26 08:20 - 09:10 T Konsultacje konsultacje
DMMIII-26 09:10 - 10:50 T Poradnictwo i kształcenie ustawiczne seminarium
DMMIII-6 10:50 - 12:30 T Wprowadzenie do pedeutologii i deontologii zawodu pedagoga specjalnego
Od: 2019-04-16 do 2019-06-16 (grupa 1)
ćwiczenia
DMMIII-26 10:50 - 12:30 T Doradztwo zawodowe w szkole
Od: 2019-02-26 do 2019-04-09
konwersatorium
DMMIII-6 12:30 - 14:10 T Wybrane teorie rozwoju zawodowego wykład

Lista prowadzonych zajęć niecyklicznych - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doPrzedmiotRodzaj zajęć
2019-03-02 (SOBOTA)
DMMIII-19 16:40 - 19:10 Projektowanie rozwoju zawodowego konwersatorium
2019-05-11 (SOBOTA)
DMMIII-19 12:30 - 14:10 Projektowanie rozwoju zawodowego konwersatorium

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień