dr hab. Beata Jakimiuk (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Beata Jakimiuk prof. KUL
profesor KUL - Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: beata.jakimiuk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5573-7091