Przemysław Kantyka

Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Protestanckiej

Stanowisko: Profesor

Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Dziekan
profesor - Katedra Teologii Protestanckiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: przemyslaw.kantyka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6571-7833