Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: miroslaw.kowalczyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8306-1372