Małgorzata Król

dr hab. Małgorzata Król (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Małgorzata Król prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.krol_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3691-1928