dr hab. Jarosław Rabiński (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Najnowszej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.