dr hab. Piotr Plisiecki

Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii
Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.