Anna Krajewska

dr Anna Krajewska

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Etyki

Stanowisko: Asystent


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Doświadczenie moralne według Jacques’a Maritaina
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

2020

 • Doświadczenie integralne źródłem metafizyki. Metafizyka epistemologiczno-personalistyczno-etyczna
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

 • 2019

 • Problem odpowiedzialności za przypadkowe skutki działania
  [w:] Roczniki Filozoficzne

 • 2018

 • Podmiot narracyjny czy osoba? Alasdaire'a MacIntyre'a koncepcja podmiotu moralnego
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym