dr hab. Maria Szymanowicz (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Profesor KUL

Maria Szymanowicz, dr hab. nauk humanistycznych, prof. KUL, muzykolog.

W l. 1976-1982 studiowała w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dyplom magistra (z wyróżnieniem) – 1981, dyplom doktora – 1992, dyplom doktora habilitowanego – 2007, stanowisko profesora – od 2009. Od 1982 jest zatrudniona w Instytucie Muzykologii (od 2019 w Instytucie Nauk o Sztuce) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, od 2007 jest kierownikiem Katedry Instrumentologii. W l. 2014-2018 była dyrektorem Instytutu Muzykologii. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL i Radomskiego Towarzystwa Naukowego.

Opublikowała 9 książek i ponad 60 artykułów. Wybrane publikacje książkowe: Zabytkowe organy w województwie radomskim, Warszawa 1998; Organy w kościołach diecezji radomskiej, Lublin 2006; Propozycje pieśni na niedziele, uroczystości i święta roku liturgicznego, Lublin 2013; Polska bibliografia organów T. I, Lublin 2011; T. II, Lublin 2014; T. III, Lublin 2018; T. IV, Lublin 2020. Jest redaktorem serii wydawniczej Studia Organologica.

Pełniła funkcję organistki w kościele akademickim KUL, następnie w parafii św. Józefa w Radomiu (Ks. Pallotynów). Była wykładowcą w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Radomiu. Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej w archidiecezji lubelskiej i Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego w diecezji radomskiej.

Otrzymała nagrodę Radomskiego Towarzystwa Naukowego, została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Krzyżem Zasługi i medalem Pro Patria.