dr hab. Maria Szymanowicz (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Profesor KUL

Konsultacje - Semestr Zimowy 2023/2024

PONIEDZIAŁEK