dr hab. Maria Szymanowicz (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Książka naukowa recenzowana

 • Polska bibliografia organów Tom V

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca doktorska
 • Praca doktorska

2022


Recenzja książki naukowej

 • Organy Jana Śliwińskiego z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy-Zdroju
 • Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) Pedagog muzykolog kompozytor. Studium monograficzne
 • Jean Philippe Rameau: Traktat o harmonii (1722), księga III Zasady kompozycji, księga IV Zasady akompaniamentu. Przekład, opracowanie i komentarz muzykologiczny Miłosz Aleksandrowicz

Usługi eksperckie w kraju

 • Odbiór organów po przeprowadzonych pracach konserwatorskich w archikatedrze lubelskiej
 • Odbiór organów po dokonanym generalnym remoncie w kościele parafialnym w Brzustowie (diecezja radomska)

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Organy w kościołach dekanatu opatowskiego diecezji sandomierskiej. Instrumenty niezachowane w świetle źródeł archiwalnych
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Organy - jeden z przejawów świetności szydłowieckiej fary

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Organy w historii kościoła Bernardynów

Recenzja książki naukowej

 • Nieznany kodeks liturgiczno-muzyczny z Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Wstępny opis źródła i edycja melodii
 • Fisharmonia w kulturze ziem polskich XIX i XX wieku
 • "Studia Musicologica Calisiensia II". Muzykolog wobec instrumentu muzycznego. Profesorowi Beniaminowi Voglowi w 75. rocznicę urodzin

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Grant D - Organy w kościołach dekanatów Klimontów i Koprzywnica. Instrumenty niezachowane w świetle źródeł archiwalnych

Usługi eksperckie w kraju

 • Rekomendacja do Nagrody Prezesa Rady Ministrów dla dr hab. Małgorzaty Trzaskalik-Wyrwy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organologii
 • Odbiór organów po dokonanym generalnym remoncie w kościele parafialnym w Ćmiłowie (archidiecezja lubelska)

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Brązowy Krzyż Zasługi

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Polska bibliografia organów, Tom IV

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wkład ks. profesora Jana Chwałka w organologię i sztukę budowy organów
  [w:] Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
 • Organy w kościołach dekanatu zawichojskiego diecezji sandomierskiej. Instrumenty niezachowane w świetle źródeł archiwalnych
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa
  [w:] Folia Organologica

Recenzja książki naukowej

 • Antoni Sapalski (1822-1890). Życie i działalność organmistrzowska na terenie Krakowa
 • Organy na Ukrainie. Województwo Wołyńskie
 • Organy i ludzie, Tom III

Recenzja artykułu naukowego

 • Translokacje śląskich organów po 1945 roku na teren diecezji tarnowskiej
 • Organy kaplicy zamkowej w Raciborzu. Historia i problem konserwacji

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Instrumenty i muzyka instrumentalna. Rozwój w kontekście historycznym i praktyka wykonawcza

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wkład Katedry Instrumentologii KUL w polską organologię

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Pro Patria

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wspomnienie o Śp. Ks. Profesorze Janie Chwałku, długoletnim wykładowcy w Instytucie Muzykologii KUL
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra

Artykuł w czasopiśmie

 • Śp. ks. prof. Jan Chwałek - wspomnienie
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Śp. ks. dr hab. Jan Chwałek (1930-2018)
  [w:] Anamnesis
 • Śp. Ks. prof. Jan Chwałek
  [w:] Kronika Diecezji Sandomierskiej.

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Polska bibliografia organów, tom 3

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Organy w kościołach dekanatu ożarowskiego diecezji sandomierskiej (cz. I). Instrumenty niezachowane w świetle źródeł archiwalnych
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Śp. Ks. Profesor Jan Chwałek - organolog i organmistrz. Pro memoria

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Wiadomości o organach w "Kronice Diecezji Sandomierskiej" z lat 1914-1992

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Studia Organologica, Tom VI

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Organy w kościołach dekanatu chodelskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Muzyka" w kościele parafialnym w Skrzyńsku (diecezja radomska)

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Organy Antoniego Sapalskiego z Krakowa w kościołach diecezji radomskiej

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Zabytkowe organy Ziemi Szydłowieckiej (cz. I). Kościół parafialny św. Zygmunta w Szydłowcu
  [w:] Głos Ziemi Szydłowieckiej

Recenzja książki naukowej

 • Antologia tekstów o muzyce. Recenzje, relacje, sprawozdania

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca doktorska
 • Praca magisterska
 • Praca doktorska
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca doktorska
 • Praca doktorska
 • Praca magisterska

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal złoty za długoletnią służbę

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Polska bibliografia organów. T. 2

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Musical group in a parish church in Skrzyńsko
  [Kapela muzyczna w kościele parafialnym w Skrzyńsku]
  [w:] Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zabytkowe organy w kościele parafialnym w Białaczowie (diecezja radomska)

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca licencjacka
 • Praca magisterska
 • Praca licencjacka
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Z dziejów organów w kościele parafialnym w Ryglicach (diecezja tarnowska)
  [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Wulf Johann

Książka popularyzująca naukę

 • Propozycje pieśni na niedziele, uroczystości i święta Roku Liturgicznego

Recenzja książki naukowej

 • Organy w bazylice OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca doktorska

2013


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Ocena dorobku w przewodzie habilitacyjnym

Usługi eksperckie w kraju

 • Nadzór nad pracami konserwatorskimi i przebudową organów w kościele parafialnym w Jedlni Letnisko

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wiadomości o organach w "Miesięczniku Pasterskim Płockim" z lat 1946-2009
 • Zabytkowe organy w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie (diecezja sandomierska)
 • Budowa organów w Miechocinie w 1943 roku w świetle dokumentów z Archiwum Parafialnego

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca licencjacka
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Polska bibliografia organów. T. 1

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Śląskie organy w badaniach Katedry Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca licencjacka
 • Praca doktorska
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca doktorska
 • Praca licencjacka
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Organy w kościołach dekanatu łukowskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)
  [w:] Studia Organologica ISBN 978-83-7270-696-4

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Organiści i kantorzy kościołów radomskich (komunikat na podstawie metryk chrztów z lat 1597-1712)
  [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra
 • Organy w kościołach dekanatu parczewskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)
  [w:] Additamenta Musicologica Lublinensia

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Organy w kościołach dekanatu soleckiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)

Hasło encyklopedyczne

 • Organy : I. Historia : 2. W Polsce

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Artificium Ars Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca licencjacka
 • Praca licencjacka
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca licencjacka
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska
 • Praca magisterska

2009


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Organy w kościołach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)
  [w:] Additamenta Musicologica Lublinensia

2008


Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor naczelny
  [w:] Studia Organologica

Recenzja książki naukowej

 • Organy katedry gliwickiej

2006


Książka naukowa recenzowana

 • Organy w kościołach diecezji radomskiej. Historia i stan obecny

2004


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Z dziejów organów w kościele parafialnym w Iłży
  [w:] Organy i muzyka organowa

2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zarys biografii i dzialalności organmistrzowskiej Józefa Wójcika z Garbatki (1904-1979)
  [w:] Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia

2001


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Zabytkowe organy w kościele parafialnym w Szydłowcu
  [w:] Organy i muzyka organowa

1999


Książka naukowa recenzowana

 • Zabytkowe organy w województwie radomskim

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Organy w kościołach dekanatu przytyckiego diecezji radomskiej (historia i stan obecny)
 • Organy w kościołach dekanatu skrzyneckiego diecezji radomskiej (historia i stan obecny)
 • Organy w kościołach dziekanii kieleckiej w I poł. XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)

1995


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Radomskie Towarzystwo Naukowe

1994


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Z działalności Wytwórni Organów Stanisława Jagodzińskiego (1900-1949)
 • Organy jako przedmiot badań w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL (w latach 1974-1991)

1992


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Organy Friedricha Ladegasta nr 50 z 1868 r. w Moskwie
  [w:] Organy i muzyka organowa

1990


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Towarzystwo Naukowe KUL

1989


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dzieje organów w farze radomskiej
  [w:] Organy i muzyka organowa

1988


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Organy w kościołach dekanatu radomskiego i jedlińskiego w XIX wieku
  [w:] Roczniki Teologiczno-Kanoniczne

1985


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Organy" Ks. Roberta Gajdy (w pięćdziesiątą rocznicę wydania)
  [w:] Organy i muzyka organowa