Andrzej Gil

prof. dr hab. Andrzej Gil

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

Stanowisko: Profesor KUL

Konsultacje - Semestr Letni 2020/2021

CZWARTEK

  • 14:10 - 15:50 ONLINE