Andrzej Zykubek

dr Andrzej Zykubek

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Stanowisko: Asystent

dr Andrzej Zykubek
asystent - Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.zykubek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9431-0813