dr hab. Ewa Rzechowska (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Rozwojowej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Ewa Rzechowska prof. KUL
profesor KUL - Katedra Psychologii Rozwojowej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewa.rzechowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0902-7915