Oleg Gorbaniuk

dr hab. Oleg Gorbaniuk (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Ogólnej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
profesor KUL - Katedra Psychologii Ogólnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: oleg.gorbaniuk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9830-8537